“geleni karşılayan, gideni uğurlayan tarih”

Kocaeli, ipek Yolu üzerinde bulunması münasebetiyle tarihin devrinde önemli bir ulaşım kavşağı olmuş, bu nedenle de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.Gelişen teknolojik cağ ile birlikte eski deve kervanlarının yerini zamanla trenler almıştır. Dünyada 19’ncu yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte hızla başlayan sanayileşme hamlesi eş koşul olarak hızlı ve ucuz ulaşım imkanlarının da gelişmesini zorlamıştır. Bu nedenle önceleri kömür madenlerinde kullanılan raylı sistemler hızla geliştirilerek günümüzün modern trenlerinin temeli atılmıştır.Dünyanın dört bir yanı demir ağlarla örülürken devrin Osmanlı Devleti de Sanayi Devrimi’ne kayıtsız kalmamış,kurduğu fabrikalarla Batı ülkeleri ile bir yarışa girmiştir.Bu dönemde kurulan Hereke Dokuma Fabrikası, Yıldız Porselen Fabrikaları, İstanbul’da Haliç civarında kurulan çok sayıda fabrika ve tersaneler dikkat çeker.Aynı zamanda devrin padişahı 2’nci Abdulhamit ulaşım Konusunda da ciddi bir atılım başlatmış, döneminin en önemli liman ve ticaret kentlerinden biri olan Kocaeli ile dönemin başkenti İstanbul arasına demir yolu döşeme çalışmalarını başlatmıştır.

Bu konuda Osmanlı Devleti ile Alman imparatorluğu arasında gelişen stratejik işbirliği ulaşım sektörüne de yansımıştır.İstanbul Haydarpaşa’dan İzmit’e kadar uzanan 91 kilometrelik demiryolu hattının inşasına 4 Ağustos 1871’de başlanmıştır. Proje ile ilgili teknik donanımlar Almanya’dan temin edilmiştir. Hat Almanlara yaptırılmaya başlanmıştır.1 Ağustos 1873’te İzmit’e kadar ulaşmıştır. Daha sonra bu hat, İstanbul-Bağdat Demiryolu, ardından İstanbul-Hicaz Demiryolu Hattı adını alarak İstanbul’dan kalkan bir trenin kutsal topraklara kadar kesintisiz ulaşımı sağlanmıştır.Hattın açılışı için Türkiye’ye gelen Alman imparatoru Kaiser 2’nci Willhelm Hereke’de kendisi için inşa edilen ve bugün de kendi adını taşıyan ve çok kısa bir surede çivi dahi kullanılmadan ahşaptan inşa edilen köşkte konuk edilmiştir.İzmit tren istasyonunun açılması ile ilk etapta Anadolu’dan gelen hammaddelerin İstanbul’a çok daha kısa surede ulaşması hedeflenmiş; Ayrıca İstanbul’daki limanların yoğunluğu İzmit Körfezi’ndeki limanlara kaydırılmasına karşın tren vasıtasıyla deniz yoluyla gelen malların en kısa sürede yine İstanbul’a ulaşması sağlanmıştır.Bu amaçla İzmit tren istasyonu oldukça kapsamlı bir şekilde çeşitli yıllarda meydana gelmiştir. Böylece İzmit Tren istasyonu ve çevresindeki yapıların her biri ayrı zamanlarda, ihtiyaç duyuldukça yapılmıştır. Bu binaların içerisinde ki en eski yapı, yolcu salonunun zemin katındaki bölümdür.İzmit Garı’nın planlarını Alman mimar Otto Ritter çizmiştir.Yapı, neo-klasik üslupta inşa edilmiştir.Atatürk başta olmak üzere daha birçok önemli devlet adamının karşılama törenlerine tanıklık etmiştir.Günümüzde ise eski tren garının hemen yanı başında inşa edilen modern İzmit Tren istasyonu ile yolculara kaliteli, hızlı ve konforlu hizmet verilmektedir.Eski Tren Garı ise Kocaeli Valiliği tarafından 2006 yılında restore ettirilen garın bir kısmı Kocaeli Etnografya ve arkeoloji Müzesi, bir ksımı da Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

HARİTA