Tarihçesi

İzmit Saat Kulesi’nin yanında bulunan yapı, padişahın kullanımı için yaptırılmış olan, iki katlı ,küçük bir saray yapısıdır. Bu yapının yerinde IV.Murat döneminde ahşaptan yapılmış ve zamanla tahrip olmuş başka bir yapının olduğu bilinmektedir.

Bazı Osmanlı padişahlarına hizmet vermiş,birçok devlet adamı ve önemli şahsiyeti ağırlamış olan sarayın,iç ve dış yüzeyleri son derece hareketli bir görünüşe sahiptir.

Mustafa Kemal’in ,Kurtuluş Savaşı sırasında birçok kez kullandığı Kasr-ı Hümayun ,bu tarihsel önemiyle de dikkat çekmektedir.

Günümüze ulaşan yapı Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilmiştir.Yapıda Neo-Klasik ve Barok sanatı üslup özellikleri görülmektedir.

Mimari Özellikler

Yapının giriş kısmında dışarıya taşkın portal uygulamasına yer verilmiştir.Zeminden yüksekte bırakılmış ana giriş kapısına birkaç merdivenle ulaşılmaktadır.Giriş kısmının kenarları ve üst yüzeyleri,ikinci katın cephe yüzey köşeleri ve pencereleri,sütun ve silmelerle hareketlendirilmiştir.

Girişteki pencerelerin üzerinde gül bezeklere yer verilmiştir.Bu yüzeyin en dikkat çekici yanı yapının giriş cephesini taçlandıran pencere üzerlerindeki akantus yaprakları ve madalyonlardır.Giriş cephesindeki yatay ve dikey hatların dengesi oldukça orantılıdır.

Yapının pencereleri ince uzun formda düzenlenmiş olup, iç mekanın aydınlatılmasını yeterli derecede sağlamaktadır. Pencereler düz ve yuvarlak formludur.

Süsleme Unsurları

Saray, dış mekan özelliklerinin yanı sıra iç mekan özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Zemin katın tavan süslemelerinde sitilize edilmiş rumi ve palmet motifleri kullanılmıştır. İç mekandaki parkeler ise antrolak tarzda yapılmıştır.

Üst katın tavan süslemelerinde alçı kullanılmıştır.Tavanlarda bitkisel ve geometriksel süslemelere yer verilmiştir.Süslemelerde Rokoko üslubu görülmektedir.Tavanda aslan ve geyik figürlü doğa resimleri de bulunmaktadır.

Yapıdaki en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de aynalardır.Birbirlerine benzerlik gösteren ve alınlıklarla taçlandırılmış olan bu aynalar Ampir üslubun özelliklerini taşımaktadır.

Sarayın tavan süslemeleri de dikkat çekicidir.Geometriksel ve bitkisel karakterli olan tavan süslemeleri yapı içerisindeki süsleme unsurlarının zirveye çıktığı noktalardır.

Sarayın önemli bölümlerinden bir tanesi de ,sarayın bahçesine Saat kulesi yönünden girişi sağlayan avlu kapısıdır.

Birçok kez onarım geçiren saray yapısının yanında pek fazla göze çarpmamış olan bu kapı, oldukça önemlidir.Avlu kapısı üzerinde yapı ile ilgili bilgilerin bulundu bir kitabe bulunmaktadır.22 dizeden oluşan kitabe de İzmit’le ilgili tarihi bilgiler bulunmaktadır.

28 Haziran 1967’de Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, müze olarak düzenlenmiş olan yapı, bu hizmetini uzun yıllar sürdürmüştür.17 Ağustos 1999 depreminde büyük ölçüde zarar gören yapı, Kocaeli Valiliği’nce İl Özel İdaresi tarafından 2005 yılında restore ettirilmiştir.

HARİTA