İZAYDAŞ, 1996 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. İZAYDAŞ’ın kurulma amacı, Çevre Kanunu’na uygun olarak evsel ve endüstriyel atıkların bertarafını sağlamaktır. Bu çerçevede İZAYDAŞ, Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan bu atıkların bertarafını sağlarken diğer taraftan enerji üretmektedir.

İZAYDAŞ tarafından “Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi”, “Düzenli Depolama Alanları”, “Çevre Laboratuvarı”, “Hafriyat Sahaları”, “Atık Alım Gemileri”, “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi”, “Çöp Sızıntı Suyu Arıtma ve Geri Kazanım Tesisi”, “Ara Depolama Tesisi” işletilmektedir. Alternatif enerji yatırımlarına önem veren İZAYDAŞ’ın bünyesinde “Biyogaz Entegre Enerji Üretim Tesisi”, “Metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi”, “Yuvacık Barajı Hidroelektrik Santrali (HES)” projesi yer almaktadır.

HARİTA