Hereke Halı Ve İpekli Dokuma Fabrikası çalışanlarının ibadetlerini yapması için 1859 yılında Sultan Abdülmecit Han döneminde yaptırılmıştır. Cami içten kubbelidir. Kubbe horasan harcından yapılmıştır. Caminin minaresi ilk şekilde yapıldığı şekilde orjinalliğini korumaktadır. Tuğladan örülmüştür. Merdivenleri taştandır. Daha sonraki eklerden dolayı caminin ortasında kalmıştır. Caminin minberi kubbesi orjinalliğini korumaktadır. Ancak iç süslemeler yeniden yapılmıştır. Caminin son cemaat kısmında bulunan kabrin mezar taşındaki yazıda orada yatan kişinin Mehmet Efendi isimli bir zat olduğu anlaşılmaktadır.

HARİTA