TARİHÇE

İzmit’in Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan saat kulesi, İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım bey tarafından Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25.yıldönümü anısına, Mimar Vedat Tek Bey’e, 1900 (1901) yılında yaptırılmıştır.

Kulenin inşasında kesme taş ve mermer malzeme kullanılmıştır. Ne klasik üslupta, dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş olan kule dört bölümden oluşmaktadır. Zemin katı oluşturan 1.bölüm diğer üç kattan daha geniş bir şekilde yapılmıştır.

Kulenin kuzey cephesinde giriş kısmı bulunmaktadır.1.katın kenarlarında mermer sütunlara, üç kenarında ise (doğu, batı, güney ) çeşmelere yer verilmiştir.

Basık kemerli çeşmelerin yalakları dikkat çekicidir. Çeşme aynalışında yay içerisinde ay yıldız,ay yıldızın altında da çelenk bulunmaktadır.Çeşmelerin üst kısmındaki bordürde kitabe kuşakları bulunmaktadır.

Kulenin 2. , 3. ve 4.katları oldukça hareketli bir şekilde inşa edilmişlerdir. 2.katta köşelerde sütunlara yer verilmiş,her cepheye kaş kemerli açıklıklar konulmuştur. 2.katta dökme demir korkuluklardan bir gezinti alanı oluşturulmuştur.Son derece zarif bir yapıda olan korkuluklar döneminin üslup özelliklerini yansıtmaktadır.

Kulenin 3.katında  da her cephe yüzeyinde kaç kemerli pencerelere yer verilmiştir. Pencerelerin alt kısımlarında ,mermer madalyonlar içerisinde II. Abdülhamid’in tuğrası bulunmaktadır. Ayrıca 3.katın köşelerinde silindirik ve elips şeklindeki düz madalyonlar vardır.

Kulenin 4.katında ise zarif çerçeveler içerisinde saatlere yer verilmiştir. Saatlerin üst kısımlarda üçer pencere kuşağı bulunmaktadır.

İnce-sivri külah uygulamasının denendiği bu kulede,saçak sistemi oldukça taşkın yapılmıştır. Saçak altı çeşitli uygulamalarla hareketlendirilmiştir.

Kocaeli’nin sembolü haline gelen saat kulesi,her katında farklı mimari uygulamaların denendiği,yine her katında farklı süsleme unsurlarının uygulandığı (oyma ve kabartma vs.), hareketli beden duvarları ve ince uzun külah yapısıyla dikkat çekmektedir.

1971yılında Seka Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 2006 yılında  da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen kule günümüzde hala kullanılmaktadır.

HARİTA