“burada bir akıncı yatıyor”

Gebze ilçesinin merkezinde yer almaktadır. Osmanlı Devleti’ne Akıncı Bey’i olarak hizmet etmiş en önemli sülâlelerden birisi olan Malkoç oğulları, özellikle Rumeli ve Balkanlar’ın fethinde çok büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Malkoçoğlu Akıncı ailesine mensup pek çok mezar, Balkanlar’ın muhtelif şehirlerinde mevcuttur.Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi’nin kitabesi günümüzde mevcut değildir; ancak kitabeyi Osman Hamdi Bey’in kardeşi Halil Ethem Bey makalesinde yayımlamıştır.

Yayımlanan makalede Malkoçoğlu Mehmet Bey’in ölümü 1385 olarak bu kitabede belirtildiği anlatılmaktadır.Türbenin kim tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber yine yayımlanmış olan makalede, kitabede Eski Türkçe yazıların yanında Rumca yazılar olduğu belirtilmektedir.Osmanlı Türk Mimarîsinin özelliklerini taşıyan türbe açık planlı kare bir yapıdır. Bütün cepheler birbirinin aynıdır.Her cephede mermer bir sütunun taşıdığı iki kemer vardır.Yapının geneli ise tuğla hatılı taş yığmadır. Kubbe bölümü sonradan yapılmış ve betondur. Kubbede şu an için herhangi bir süsleme yoktur. Türbenin Mehmet Bey’in babası Malkoç Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

HARİTA