“Fetih’lerin şanlı şehzadesinin adını taşıyor”

Süleymanpaşa Hamamı , günümüze kadar  Dere Hamamı veya Yukarı Pazar Hamamı gibi farklı isimlerle tanımlana gelmiştir. Süleyman Paşa Hamamı  Orhan Gazi Camii’ni de inşa ettiren Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Hamamı yaptıran Süleyman Paşa’nın kesin doğum tarihi belli değildir. Ancak 1316 yılında doğduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Orhan Gazi’nin oğludur. Annesi Nilüfer Hatun’dur. İlk görevine Gerede’de yöneticilikle başladı. 1330’da İznik’in, 1337’de İzmit’in fethine katıldı. Babası tarafından İzmit ve çevresi tımar olarak kendisine verildi. Rumeli’deki harekatları kumanda etti. Çimpe Kalesi’ni fethederek Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilk resmi yerleşimini gerçekleştirmiş oldu.

Süleyman Paşa Hamamı da İzmit’te günümüze kadar ayakta kalabilen en erken tarihli Osmanlı dönemi hamam yapısıdır. Erkek ve kadınlara ayrı ayrı çifte hamam şeklindedir. Her iki kısımda birbirine eşit planlı yapılmıştır. Ön kısımlarda üzeri çiftte yüksek kubbe ile örtülü bir soğukluk kısmı, bunun arkasında birbirine kapı ile geçilen alçak kubbe örtülü iki halvet kısmından ibarettir. Her bölme üç kubbelidir. Bir bölümü yakın sayılabilecek bir tarihte yıkılan hamamın 1999 depreminde büyük hasar görmesiyle birlikte bir kısmı halen ayaktayken, Tarih Hamamı yaşatmak adına Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan bir protokolle mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmiştir.

1996   yılında  İstanbul  II  Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun  onaylamış olan  rölöve , restitüsyon ve restorasyon projeleri Büyükşehir tarafından revize edilerek 2010 yılının başında restorasyon uygulamasına  başlanmıştır. 2013 yılı ortalarında tamamlanması planlanan restorasyon sonrası hamam kültür evi ve müze olarak hizmet verecektir.

HARİTA