4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (1)

2 kandıra namazgah barajı HES (1)
4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (3)