4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (3)

4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (1)
4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (4)