4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (4)

4 kandıra ileriş biyolojik atıksu arıtma tesisi (3)
5 İSU lojistik anbarı (1)