Gebze

Gel bize’nin kültür mozayiği Gebze… Gebze adı köken olarak, bölgedeki eski insan yerleşmelerinin ismine bağlanmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 1640 yılında gelmiş olduğu anlaşılan Gebze ile ilgili olarak bu adlandırmanın “Gel bize”den kaynaklandığını yazmıştır. İbrahim Hakkı Konyalı ise, eski Osmanlı arşiv kaynaklarında Geybüyze, Geybüveyze, Geyibüveyze, Geyiboyze, Geykivize şeklinde yazıldığını belirtmektedir…

Gösterilecek bir içerik yok