Kandıra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, ilçe merkezindeki yerleşim alanlarından kaynaklanan evsel atık sularının arıtımının sağlandığı, ileri düzeyde azot ve fosfor giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine sahip bir atık su arıtma tesisidir. Tesis, 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Tesis bünyesinde 6.000 m3/gün kapasiteli UV dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır. Burada ileri arıtıma tabi tutulan sular yeşil alan sulanmasında kullanılmaktadır.

HARİTA